ปลาช่อนทะเล

0 Comments

ปลาช่อนทะเล

(Species Profile Cobia)

 

            ปลาช่อนทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Rachycentron canadum เป็นปลาสายพันธุ์เดียวที่อยู่ในครอบครัว Rachycentridae มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ คือ Ling, Lemon fish, Crab-eater และชื่ออื่นอีกหลายชื่อ ปลาสายพันธุ์นี้มีการแพร่กระจายทั่วโลก ในเขตน้ำทะเลอบอุ่นยกเว้นในเขตตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก การค้าปลาช่อนทะเลยังมีไม่มากและยังยากอยู่ ในปี 2002 ผลผลิตทั่วโลกทั้งจากการเลี้ยงและจับจากธรรมชาติมีประมาณ 10,416 ตัน ประเทศที่ผลิตปลาช่อนทะเลได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ บราซิล และสหราชอาณาจักรอาหรับเอมิเรต การแข่งขันการจับปลาช่อนทะเลของชาวประมงเป็นได้ทั้งเพื่อการค้า และการพักผ่อนหย่อนใจ

ปลาช่อนทะเลมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เนื้อมีคุณภาพดี การจับจากธรรมชาติมีจำกัด ทำให้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเอเชีย มีความสนใจที่จะทำการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยง

ก่อนปี ค.ศ.1975 ผู้วิจัยในนอร์ทคาโรไลน่าได้รวบรวมไข่จากธรรมชาติมาเลี้ยงสำเร็จ อย่างไรก็ตามผลที่ได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร จนกระทั่งก่อนปี ค.ศ. 1990 มีรายงานการเลี้ยงปลาช่อนทะเลให้วางไข่ในที่กักขังได้สำเร็จจากประเทศไต้หวัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถทำได้สำเร็จในปี 1996 ปัจจุบันไต้หวันทำเป็นอุตสาหกรรมการค้า ในปี 2004 ผลิตได้เกือบ 5,000 ตัน ส่วนใหญ่ได้จากการเพาะเลี้ยง ในปี 2003 โครงการเลี้ยงในกระชังนอกชายฝั่งของประเทศเปอโตริโก ทำได้สำเร็จในการเลี้ยงให้ได้ขนาดตลาด

งานวิจัยในเปอร์โตริโก, มิสซิสซิปปี้, เซาท์คาโรไลน่า, เท็กซัส และเวอร์จิเนีย ได้รายงานความสำเร็จในการทำให้ปลาช่อนทะเลวางไข่โดยใช้วิธีทางธรรมชาติ และการฉีดโฮโมนต์ การเลี้ยงลูกปลาวัยรุ่น และปลาขนาดตลาดในบ่อดิน ในระบบน้ำหมุนเวียน และการเลี้ยงในคอก ก็เป็นความพยายามในการผลิตที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต

ปลาช่อนทะเลมีแหล่งอาศัยอยู่ในแนวชายฝั่ง และไหล่ทวีป ปลาตัวเต็มวัยพบได้ในอ่าวและปากแม่น้ำไปจนถึงความลึก 1,200 เมตร อุณหภูมิเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการแบ่งแยกอาณาเขตแม้ว่าตัวอย่างที่รวบรวมได้อยู่ในช่วง 16 ถึง 32 องศาเซลเซียส แต่ดูเหมือนว่าปลาช่อนทะเลชอบอุณหภูมิที่สูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ข้อมูลการจับได้แสดงให้เห็นว่าการจับปลาในเดือนที่หนาวเย็นของปี ปลาช่อนทะเลจะอพยพไปในเขตน้ำทะเลอบอุ่นไม่ว่าเป็นทางตอนเหนือหรือใต้ หรืออพยพไปนอกชายฝั่งที่ห่างไกลในระดับน้ำที่ลึกกว่า ปลาช่อนทะเลทนความเค็มได้ในช่วงกว้าง ตัวอย่างที่รวบรวมได้อยู่ในความเค็มตั้งแต่ 22 ถึง 44 พีพีที และในระบบการเลี้ยงสามารถอยู่ได้ในความเค็ม 5 พีพีที

ปลาช่อนทะเลมีรูปร่างที่ยาวเรียว และโตได้ถึง 2 เมตร น้ำหนัก 61 กก. ปลาเพศเมียโตได้เร็วกว่าปลาเพศผู้ ลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำตาลอ่อน และทางด้านส่วนท้องมีสีค่อนข้างขาว มีแถบสีขาวและดำสลับกันทางด้านข้างของลำตัว มีเส้นแถบสีดำอยู่ในระดับลูกตายาวไปจนถึงส่วนหาง ในธรรมชาติปลาช่อนทะเลจะมีอายุได้ถึง 15 ปี พวกมันเป็นพวกกินเนื้อที่ฉวยโอกาส สามารถกินปลาได้หลายชนิด ปู กุ้ง และหมึก จากข้อมูลอาหารที่พบในกระเพาะอาหารปลาช่อนทะเลชอบปูม้าเป็นพิเศษ

ปลาช่อนทะเลท่องเที่ยวไปแบบตัวเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มักพบใกล้สิ่งก่อสร้างที่ลอยน้ำหรือเป็นเสากลางน้ำในอ่าวเม็กซิโก เป้าหมายของนักตกปลาจะอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สที่ลอยอยู่ปะการังเทียม ซากปรักหักพังที่ลอยน้ำ โดยใช้เหยื่อล่อในการตกปลา ปลาช่อนทะเลมักรวมกลุ่มอยู่กับปลากระเบน เต่าทะเล และปลาขนาดใหญ่ในแหล่งน้ำเปิด พวกมันแสดงพฤติกรรมที่แปลกบ่อย ๆ โดยเข้าใกล้เรือหรือนักดำน้ำอย่างฉับพลัน

เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงและอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น ชาวประมงคาดว่าการอพยพของปลาช่อนทะเลจากเขตชายฝั่งตอนเหนือไปจนถึงเขตชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ และเขตชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือไปจนถึงอ่าวเม็กซิโก เมื่อนึกถึงปลาช่อนทะเลซึ่งเป็นกีฬาตกปลาที่ยอดเยี่ยมที่อยู่ในความทรงจำเมื่อปลาติดเบ็ด การอพยพระหว่างปีเริ่มขึ้นในเดือน มีนาคม และเมษายนในทางตอนเหนือของอ่าวเม็กซิโก ซึ่งมาตรงเวลาทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากในการจัดการแข่งขันตกปลา ในปีนี้ เพราะเป้าหมายอยู่ที่การอพยพปลาช่อนทะเล