ปลานกแก้ว สีสันแห่งทะเล

0 Comments

ปลานกแก้ว สีสันแห่งทะเล

ปลานกแก้ว (Parrotfish) เป็นปลาทะเลขนาดกึ่งกลางประเภทหนึ่ง ที่มีสีหลากหลายและยังสวยงามมากมาย เมื่อโตสุดกำลังจะมีความยาวลำตัวราว 30-80 ซม. ปลานกแก้ว จัดอยู่ในกลุ่มปลาทะเลกระดูกแข็งในตระกูล Scaridae ในชั้นปลากะดง (Perciformes) เป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ จะงอยมีปากยืดหดได้ ปากเหมือนนกแก้ว (เป็นสาเหตุของชื่อปลานกแก้วและก็เนื่องด้วยความงดงามรวมทั้งผิดตา ก็เลยนิยมนำ ปลานกแก้ว มาเลี้ยงไว้ดูเล่น และก็บางบุคคลก็นิยมเอามาทำเป็นของกินด้วย

ถิ่นที่อยู่รวมทั้งการหาอาหาร
ปลานกแก้ว เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่น พบบ่อยอีกทั้งหาดอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน อาศัยแนวปะการังเป็นที่พักที่อาศัย ลี้ภัย และก็หาอาหาร โดยที่ของกินหลักของ ปลานกแก้ว เป็นสาหร่ายรวมทั้งซากต้นปะการัง โดยจะออกหากินในกลางวันและก็หลบซ่อนเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในตอนกลางคืน

คุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากปลานกแก้วต่อระบบนิเวศน์
เพราะ ปลานกแก้ว อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง แล้วก็รับประทานซากต้นปะการังและก็สาหร่ายเป็นของกิน โดยเหตุนี้ปลานกแก้วก็เลยเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และก็การมีอยู่ของต้นปะการังอย่างยิ่ง (ต้นปะการังเป็นที่อยู่รวมทั้งที่ออกไข่ของสัตว์สมุทรเป็นจำนวนมากกล่าวอีกนัยหนึ่ง ปลานกแก้ว ช่วยรับประทานสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นตัวกีดขวางการสังเคราะห์ด้วยแสงของประการัง ซึ่งหากมีสาหร่ายทะเลเยอะเกินไปกระทั่งหุ้มทับต้นปะการังจนถึงสังเคราะห์ด้วยแสงมิได้ ต้นปะการังรังนั้นก็จะตาย เมื่อมี ปลานกแก้ว มาช่วยกำจัดสาหร่าย อันตรายของต้นปะการังจากสาหร่ายทะเลก็จะหมดไป

ยิ่งไปกว่านี้ปลานกแก้วยังถูกใจรับประทานซากต้นปะการังทำให้ตัวอ่อนประการังสามารถหล่นตกลงสู่พื้นดินได้ง่ายแล้วก็สามารถผลิออกเป็นประการังใหม่ขึ้นมาได้ ประกอบกับขี้ของปลานกแก้วมีลักษณะเป็นผุยผงสีขาว ช่วยเพิ่มเนื้อดิน (ทรายในรอบๆนั้น ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตของต้นปะการังได้อย่างดีเยี่ยม

โดยเหตุนั้นก็เลยสามารถเรียกได้ว่า ในระบบนิเวศน์ใดที่มีปลานกแก้วมากมาย ต้นปะการังก็จะเติบโตก้าวหน้า และก็สามารถเป็นแหล่งของกิน ที่กำบังภัย ที่ออกไข่ และก็ที่อนุบาลตัวอ่อนให้กับสัตว์สมุทรได้จำนวนไม่ใช่น้อย ทำให้ระบบนิเวศน์ในสมุทรรอบๆนั้นมีความสมบูรณ์

ปัญหาที่พบกับปลานกแก้ว
เนื่องจากปลานกแก้วมีรูปร่าง ลักษณะและสีสันสวยงาม จึงมีผู้นิยมจับมาดูเล่นและนำมาเป็นอาหาร ทำให้ประชากร ปลานกแก้ว ลดลงอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าเมื่อจำนวนปลานกแก้วลดลง ระบบนิเวศน์โดยรวมของทะเลบริเวณนั้นก็จะเสียสมดุลไปอย่างมาก ปะการังตายมากขึ้น ฟื้นตัวช้า และเมื่อเกิดการฟอกสีเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ก็จะฟื้นตัวยากหรือตายไปอย่างถาวร (จากการศึกษาพบว่าปลานกแก้วสามารถช่วยให้ปะการังที่ฟอกสี กลับคืนสภาพเดิมได้เร็วกว่าปกติถึง 6 เท่า)

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าปลานกแก้วมีประโยชน์อย่างมากมายต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล ทั้งต่อปะการังและต่อสัตว์ทะเลด้วยกัน ดังนั้นเราจึงควรอนุรักษ์ให้ปลานกแก้วได้อยู่คู่กับทะเลของไทยและแนวปะการังของไทยไปตราบนานเท่านาน อย่าไปจับมาเพื่อเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือนำมาเป็นอาหารเลยครับ ประโยชน์เพียงชั่วพักชั่วครู่นี้เทียบไม่ได้เลยกับประโยชน์ที่ปล่อยให้ปลานกแก้วได้อยู่ตามธรรมชาติ

สถานการณ์ของปลานกแก้วในปัจจุบัน
ปัจจุบันมีการจับปลานกแก้วมาเลี้ยงและนำมาเป็นอาหารจำนวนมาก จนจำนวนประชากรปลานกแก้วในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแนวปะการังและระบบนิเวศน์ใกล้เคียง และได้เกิดกระแสเรียกร้องจากนักอนุรักษ์และประชาชนทั่วไปให้ทำการอนุรักษ์ปลานกแก้วอย่างเร่งด่วนแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *