มารู้จักกับ “ปลาดาว”

0 Comments

มารู้จักกับ “ปลาดาว”

ดาวอะไรเอ่ย ไม่อยู่บนท้องฟ้า แต่อยู่ในน้ำ อ๋อ แน่นอน ก็…ดาวทะเล ไงละ
ดาวทะเล หรือที่เรียกกันในอดีตว่า ปลาดาว (Starfish) ไม่ใช่ทั้งดาวและปลา 55555 แต่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มหนึ่ง จัดอยู่ในไฟลัม echinoderms ซึ่งแปลว่า “หนังมีหนาม” เพราะจุดเด่นของสัตว์ในตระกูลนี้คือที่ผิวจะมีลักษณะปุ่มหนาม สัตว์ในไฟลัมนี้นอกจากปลาดาวแล้วก็ยังมีดาวเปราะ ปลิงทะเล เม่นทะเล พลับพลึงทะเลและเหรียญทะเล ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นสัตว์ทะเลทั้งสิ้น ฟอสซิลที่เก่าที่สุดของสัตว์กลุ่มนี้มีอายุมากกว่า 450 ล้านปี
ดาวทะเลจัดอยู่ในคลาสดาวทะเล (Asteroidea) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.8-2 พันสปีชีส์ พบได้ในทะเลทั่วโลกตั้งแต่ในเขตร้อนไปจนถึงบริเวณขั้วโลก จุดเด่นของสัตว์ในกลุ่มนี้คือ ลำตัวจะแยกเป็นแฉกหรือแขน ทั่วไปจะมี 5 แขน ทำให้ดูเหมือนกับรูปดาวที่เราวาดกันทั่วไป แต่บางชนิดก็อาจจะมีแตกแขนงออกไปเป็น 10, 20 หรือแม้แต่ 40 แขนก็มี ขนาดมีตั้งแต่เล็กเพียง 1 เซนติเมตรไปจนถึงขนาดใหญ่ถึง 1 เมตรก็มี ผิวหนังเป็นหนามแข็งมีหินปูนเป็นส่วนประกอบ จึงมีความแข็งแรงช่วยป้องกันอันตรายจากศัตรู ดาวทะเลเคลื่อนที่โดยใช้แขนของมันซึ่งจะมีท่อน้ำทำให้แขนสามารถยืดหดตัว และทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ได้
อาหารของดาวทะเลได้แก่สาหร่าย ฟองน้ำ ปะการัง ไปจนถึงสัตว์จำพวกหอย มันจะใช้แขนของมันรัดตัวหอยและดึงให้เปลือกหอยอ้าออก แล้วจึงดูดเนื้อหอยเข้าไปในลำตัวของมันอีกที
ดาวทะเลสามารถสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ดาวทะเลจะเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุราว 2 ปี การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นนอกลำตัว จากนั้นไข่ที่ได้รับการผสมจะกลายเป็นตัวอ่อนที่คล้ายแพลงตอน ก่อนจะกลายเป็นตัวเต็มวัยในที่สุด นอกจากนั้นดาวทะเลยังสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ โดยหากมีแขนข้างใดข้างหนึ่งหลุดออกไป แขนที่หลุดออกไปนั้นจะสามารถงอกออกเป็นตัวใหม่ได้ในเวลาประมาณ 1 ปี ดาวทะเลในธรรมชาติอาจมีอายุได้ 10 ปี หรือมากกว่านั้น