การเลือกสถานที่เลี้ยงปลาช่อน

0 Comments

วิธีเพาะพันธุ์ปลาช่อน1. การเพาะเลียนแบบธรรมชาติเป็นวิธีการเพาะพันธุ์ที่เลียนแบบธรรมชาติ ด้วยการเพาะในบ่อดิน ขนาดประมาณ 0.5-1.0 ไร่