วิธีการเลี้ยงปลากระโห้  

0 Comments

ปลากระโห้ (Siamese giant carp) เป็นปลาน้ำจืดตระกูลคาร์พที่มีขนาดใหญ่ และเป็นปลาชนิดเดียวกับปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก