มารู้จักกับ “ปลาดาว”

0 Comments

ดาวอะไรเอ่ย ไม่อยู่บนท้องฟ้า แต่อยู่ในน้ำ อ๋อ แน่นอน ก็…ดาวทะเล ไงละดาวทะเล หรือที่เรียกกันในอดีตว่า ปลาดาว (Starfish)