ปลานกแก้ว สีสันแห่งทะเล

0 Comments

ปลานกแก้ว (Parrotfish) เป็นปลาทะเลขนาดกึ่งกลางประเภทหนึ่ง ที่มีสีหลากหลายและยังสวยงามมากมาย เมื่อโตสุดกำลังจะมีความยาวลำตัวราว 30-80 ซม.