ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม

0 Comments

ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น ้าด้วยวิธีดัดแปลงพันธุกรรม โดยใช้วิธีตัดต่อยีนที่สนใจจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแทรกเข้าไปในดีเอ็นเอของสัตว์น้ำ