ปลาหมอสี แต่ละชนิดของ มีแบบไหนบ้าง

0 Comments

สำหรับผู้เลี้ยง ปลาหมอสี ตามบ้านที่ไม่เลี้ยงเพื่อการจำหน่าย โดยปกติจะเลี้ยง ปลาหมอสี โชว์ในตู้สำหรับเลี้ยงปลา ซึ่งบางทีอาจเลี้ยงเพียงแค่ 1 ตัว

ปลาหมอสี รวมทั้งการเลี้ยง ปลาหมอสี

0 Comments

ปลาหมอสี เป็นปลานิยมเลี้ยงอย่างยิ่งในประเทศไทย เป็นปลาที่มีสีหลากหลายและยังสวยงาม มีส่วนหัวโหนกนูน ประหลาดตาดี