อ้วกวาฬ ราคาแพงขนาดนั้น?

0 Comments

ก็เพราะเจ้าอ้วกวาฬนี่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 20,000 บาทเลยทีเดียว มันเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมน้ำหอม จึงมีค่าอย่างมหาศาล