ประเภทของเหยื่อปลอม

0 Comments

เหยื่อชนิดนี้เป็นเหยื่อประเภทที่ใช้สร้างแอ็คชั่นบนผิวน้ำด้วยการตีเหยื่อเข้าไปยังจุดที่คิดว่ามีตัวปลาอยู่ แล้วกรอสายลากเหยื่อมาตามผิวน้ำเพื่อ