ทำไม “บล็อบฟิช” เมื่ออยู่ใต้ทะเลก็ปกติดี

0 Comments

“บล็อบฟิช” (Blobfish – ชื่อวิทยาศาสตร์: Psychrolutes marcidus) เป็นปลาทะเลน้ำลึก จากตระกูล Psychrolutidae อาศัยอยู่บริเวณนอกชายฝั่ง