ปลากระเบนไฟฟ้า

0 Comments

ปลากระเบนไฟฟ้า (อังกฤษ: Electric rays, Numbfishes, Coffin rays, Sleeper rays, Crampfishes) เป็นปลากระเบนที่มีรูปร่างกลม