ฉลามหัวค้อน

0 Comments

ฉลามหัวค้อนเป็นปลาฉลามในวงศ์ Sphyrnidae มีเพียงสกุลเท่านั้น คือ Sphyrna ปลาฉลามหัวค้อนที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก