เที่ยว Las vegas เมืองแห่งคนบาป

0 Comments

ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแมคคาร์แรน สายตาก็สะดุดเข้ากับตู้สล็อตหลากสีสันที่จัดตั้งอยู่เป็นระยะ แม้จะบอกตัวเองว่าไม่ใช่นักเสี