ปลาไหลไฟฟ้าปล่อยไฟฟ้าออกมาได้อย่างไร

0 Comments

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากปลาบางชนิดเช่น ปลากระเบนไฟฟ้า (numbfish) และปลากระเบนทอร์ปิโด (torpedo ray) จะเกิดขึ้นในเซลล์ที่เรียกว่า