ชนิดของปลาทูน่า

0 Comments

ปลาทูน่าครีบเหลืองเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนที่อุณหภูมิของน้ำ 15-31 องศาเซลเซียส บริเวณละติจูด 52 องศาเหนือ ถึง 45 องศาใต้