ปลาเวลส์  (Wels catfish)

0 Comments

ปลาเวลส์ เรียกว่า sheatfish เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ของปลาดุกพื้นเมืองไปยังพื้นที่กว้างของกลางภาคใต้และภาคตะวันออกยุโรปในแอ่ง