ปลาจาระเม็ด

0 Comments

ปลาจาระเม็ด ภาษาอังกฤษ เรียกว่า White pomfret เป็นสัตว์น้ำทะเล ที่ชอบใช้ชีวิตแบบฝูง สามารถพบได้ในประเทศไทยเราทั้งฝั่งทะเลตะวันออก